Skip navigation

 
 
 
 

TWOJA PRACA Z PERSPEKTYWAMI

Inżynier budownictwa / Statyk

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Wykonywanie weryfikowalnych obliczeń statycznych dla mobilnych systemów radiowych o różnych konstrukcjach
 • Projektowanie konstrukcyjne i obliczenia statyczne dla nowych obiektów oraz w ramach rozbudowy już istniejących
 • Zapewnienie i przestrzeganie obowiązujących reguł i przepisów prawa włącznie z wytycznymi specyficznymi dla danego klienta
 • Przeprowadzanie inspekcji budowlanych, inwentaryzacji i badań substancji budowlanych mobilnych systemów
 • telekomunikacyjnych bądź budynków przeznaczonych do wykorzystania systemów telefonii komórkowej
 • Prowadzenie nadzoru budowlanego, w szczególności w kontekście powstawiania nowych obiektów stacji telekomunikacyjnych
 • Przygotowanie ekspertyz i koncepcji przebudowy

NASZA OFERTA:

 • Umowa na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin z atrakcyjnym i adekwatnym do wyników pracy wynagrodzeniem
 • Zróżnicowane projekty w dynamicznej i prężnie rowijającej się branży
 • Gruntowne szkolenia prowadzone przez doświadczonych kolegów
 • Różnorodne możliwości dalszego kształcenia oraz rozwoju kariery
 • Wysokiej jakości sprzęt techniczny oraz środki ochrony osobistej i odzież robocza
 • Pokrycie kosztów egzaminów wysokościowych i szkolenia wspinaczkowego
 • Nowoczesne biuro projektowe z zaangażowanym, otwartym i wykwalifikowanym zespołem
 • Elastyczny czas pracy
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

PROFIL KANDYDATA:

 • Ukończone studia w dziedzinie inżynierii lądowej i wodnej (specjalność inżynieria budowlana naziemna), inżynierii budowlanej, konstrukcji stalowych oraz konstrukcji drewnianych lub inne równoważne kwalifikacje
 • Pierwsze doświadczenia zawodowe byłyby zalecane
 • Dobra obsługa oprogramowania obliczeniowego
 • Znajomość telefonii radiowej będzie zaletą
 • Zdolność do pracy na wysokościach
 • Rozwinięta orientacja na klienta w połączeniu ze świadomością kosztów
 • Niezawodny i odpowiedzialny sposób działania
 • Prawo jazdy klasy B
 • Dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie

Z niecierpliwością czekamy na Państwa aplikację w języku niemieckim bądź angielskim wraz z informacją o oczekiwaniach płacowych.

Pytania odnośnie pracy?

Katarzyna Sokolowska
HR-Team
+49 3723 747 1268

2019_Sokolowska_Kreis.png

Pobierz ogłoszenie o pracę

Tutaj mogą Państwo ogłoszenia o pracę zapisać i wydrukować.
 
 

Aplikuj

Aplikuj online, pocztą lub poprzez E-Mail.