Przejdź do treści

Jesteśmy certyfikowani.

Dzięki wytycznym firmy stworzyliśmy sobie ważne warunki ramowe dla naszej codziennej pracy i strategicznego rozwoju. Ważne jest, abyśmy przedstawiali te wytyczne w sposób przejrzysty klientom, pracownikom, dostawcom i wszystkim innym zainteresowanym stronom. Certyfikowany zintegrowany system zarządzania (IMS) jest odpowiednim narzędziem do tego celu.

DIN ISO 9001

DIN ISO 14001

DIN ISO 50001

DIN ISO 45001

Po tym, jak firma MUGLER SE wprowadziła, certyfikowała i utrzymywała system zarządzania jakością zgodnie z normą DIN ISO 9001 od 2000 r., wspólna struktura wysokiego szczebla kilku systemów zarządzania oferuje nam obecnie możliwość integracyjnego wdrożenia jakości, środowiska, energii, bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnienie jakości usług i produktów, w tym wszelkiej zgodności, jest zatem jeszcze lepsze. Dlatego firma MUGLER SE zainstalowała zintegrowany system zarządzania (IMS) w 2019 roku. IMS posiada certyfikat ÖHMI EuroCert GmbH od 2020 roku.

Zintegrowany system zarządzania pomaga nam poprawiać się każdego dnia, dzięki czemu możemy nadal spełniać lub przerastać oczekiwania naszych interesariuszy w przyszłości.